Correctievloeistof Quantore 20ml

Productnummer: 416144
Minimum afname: 12
€ 0,58 € 0,70 incl. BTW
 • 1 stuks (€ 0,62 per stuk)
 • 12 stuks (€ 0,58 per stuk) Bespaar 6%

Op voorraad

Levertijd:

Logo

Omschrijving

  Superdekkende correctievloeistof in handige flacon.

  Met borsteltje.

  Gevarenaanduiding

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

  P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

  P273 Voorkom lozing in het milieu.

  P280 Beschermende handschoenen dragen.

  P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

  P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).

  P501 De inhoud en de verpakking.

Specificaties

Lengte: 88 cm
Breedte: 30 cm
Hoogte: 30 cm
Gewicht: 33 gr
Volume: 79
Merk: Quantore
ADR code: 3.0 Brandbare vloeistoffen
Commerciële kleurnaam: Wit
Garantie: 24 maand
Huismerk artikel: Ja
Inhoud (Netto): 20 ml
Kleur: Wit
Met Milieukeurmerk: Neen
Soort Correctiemiddel: Correctievloeistof